Fotenie komerčnej fotografie | Ria

Fotenie komerčnej fotografie

Ako fotografka beriem reklamnú fotografiu veľmi vážne. Musí spĺňať veľa dôležitých kritérii a vo veľkej miere od nej závisí úspešnosť daného produktu na trhu. Musí nielen informovať, ale tiež vzbudiť záujem o produkt, prilákať k nemu pozornosť a vryť sa do podvedomia konzumenta. Samotná fotografia musí byť vyhotovená vo vysokej kvalite rozlíšenia a s maximálnou ostrosťou, pretože je pravdepodobné, že bude vyhotovovaná vo veľkoplošných formátoch.

Kreatívna kampaň

Keďže v dnešnej dobe je na trhu veľké množstvo výrobkov, len málokedy postačí vecné zobrazenie. Žiada sa originálny nápad - príbeh v jednom zábere, ktorý upúta aj k vzhľadovo nie atraktívnému výrobku a vyčlení ho z radu. Preto je pre mňa ako fotografa na začiatku celej kreatívnej kampane veľmi dôležitá konzultácia s klientom. Ten prezentuje svoju predstavu o propagácii produktu, jeho vlastnosti, využitie, s čím súvisí, ake sú jeho prednosti oproti ostatným toho druhu a samozrejme, kto je cieľová skupina.

Realizácia

Na základe získaných informácii si urobím predstavu ako by mala fotografia vyzerať. Či je možné reklamovaný produkt na fotografii priamo zachytiť. Podľa toho sa rozhodujem akú použijem techniku, spôsob osvetlenia, hĺbku ostrosti, farby, rôzne svetelné efekty, rekvizity, kompozíciu a prípadne aj grafickú úpravu. To mi dáva možnosti ako netradičným spôsobom či už priamo, alebo nepriamo, zachytiť a upozorniť na propagovaný produkt. Dôležité je, aby na fotografii nefigurovali zbytočné prvky, aby na nej nič nepôsobilo rušivo a neodpútavalo pozornosť potencionálneho zákazníka od výrobku.

Fotografia v reklame ma obrovskú silu, rada ňou vyvolávam v konzumentovi rôzne emócie, či už ho chcem pobaviť, prípadne v ňom vyvoláť pocit zodpovednosti, alebo ho upútať krásou samotného výrobku. Ale za každých okolností ho chcem presvedčiť, získať si jeho dôveru, nadchnúť ho a tým prilákať k produktu.